fbpx

Online trening

Online trening je oblika osebnega trenerstva, ki poteka na daljavo s pomočjo aplikacije. Treningi so popolnoma prilagojeni posamezniku: željam, ciljem, morebitnim poškodbam, času, ki ga ima posameznik na voljo in opremi, s katero razpolaga.

Na online trenerstvo sprejmem omejeno število vadečih, saj želim ohraniti kvaliteto in popolnoma individualen pristop.

Kako izgleda online trenerstvo?

Za online treninge uporabljam lastno aplikacijo, preko katere imate dostop do individualiziranih treningov, prehranskega dnevnika in komunikacijskih kanalov. Nudi nam torej vse potrebno za najboljše možne rezultate.

V online trenerstvo sta vključena individualiziran program treninga ter prehranski coaching, ki sta oba popolnoma prilagojena posamezniku in pa seveda vsa podpora ter motivacija, ki jo posameznik potrebuje.

Individualizacija

Ključni element učinkovitega treninga je individualizacija. To pomeni, da je trening popolnoma prilagojen posamezniku.

Kakšni so cilji? Pretekle izkušnje s treningom? Koliko treningov tedensko? Trening v fitnesu ali doma? Kakšna oprema je na voljo? Morebitne poškodbe?

Vsaka vaja v treningu je podprta z videom, opisom in morebitnimi opombami. Izvedbo vaj pa kontroliramo s poslanimi posnetki.

Komunikacija in dnevna podpora

Komunikacija med trenerjem in vadečim je najbolj pomemben element osebnega trenerstva. To še toliko bolj velja za trening na daljavo, zato je ključnega pomena, da vam aplikacija to omogoča.

Po vsakem treningu vadeči namreč napiše svoj komentar na opravljeno vadbo. Na podlagi feedbacka potem prilagajam nadaljnji program treninga.

“Hibridni” način treninga

Je kombinacija online treninga in osebnega treninga v živo. To pomeni, da 1 trening tedensko opraviva skupaj, ostale treninge pa opravite sami s pomočjo aplikacije. Prednost takšnega načina treninga je, da se s treningi v živo naučite pravilne tehnike izvajanja vaj, jaz pa vas še bolje spoznam in tako lažje prilagodim nadaljni program treninga.