fbpx

Online trening

Online trening je oblika osebnega trenerstva, ki poteka na daljavo s pomočjo aplikacije. Treningi so popolnoma prilagojeni posamezniku: željam, ciljem, morebitnim poškodbam, času, ki ga ima posameznik na voljo in opremi, s katero razpolaga.

Na online trenerstvo sprejmem omejeno število vadečih, saj želim ohraniti kvaliteto in popolnoma individualen pristop.

Kako izgleda online trenerstvo?

Za online treninge uporabljam lastno aplikacijo, preko katere imate dostop do individualiziranih treningov, prehranskega dnevnika in komunikacijskih kanalov. Nudi nam torej vse potrebno za najboljše možne rezultate.

V online trenerstvo sta vključena individualiziran program treninga ter prehranski coaching, ki sta oba popolnoma prilagojena posamezniku in pa seveda vsa podpora ter motivacija, ki jo posameznik potrebuje.

Individualizacija

Ključni element učinkovitega treninga je individualizacija. To pomeni, da je trening popolnoma prilagojen posamezniku.

Kakšni so cilji? Pretekle izkušnje s treningom? Koliko treningov tedensko? Trening v fitnesu ali doma? Kakšna oprema je na voljo? Morebitne poškodbe?

Vsaka vaja v treningu je podprta z videom, opisom in morebitnimi opombami. Izvedbo vaj pa kontroliramo s poslanimi posnetki.

Komunikacija in dnevna podpora

Komunikacija med trenerjem in vadečim je najbolj pomemben element osebnega trenerstva. To še toliko bolj velja za trening na daljavo, zato je ključnega pomena, da vam aplikacija to omogoča.

Po vsakem treningu vadeči namreč napiše svoj komentar na opravljeno vadbo. Na podlagi feedbacka potem prilagajam nadaljnji program treninga.

OPTIMUM

Je optimalni način pretežno online treninga. Gre za kombinacijo online treninga in osebnega treninga v živo. Skupni trening v živo 1-krat na mesec nama omogoča, da se bolje spoznava in tako lažje razvijava komunikacijo, močno pa se poveča tudi motivacija. Predvsem pa v skupnem treningu veliko narediva na pravilni izvedbi vaj.

Menim, da je to optimalni način treninga za kogarkoli, ki bi rad kakovosten in strukturiran program trening in od njega odnesel kar največ. Gre za najboljši kompromis med online in osebnim trenerstvom, ki je finančno zelo ugoden.

HIBRID

Tudi tu gre za kombinacijo online treninga in osebnega treninga v živo. S to razliko, da v tem primeru opraviva v živo 1 individualni trening na teden, preostale treninge pa s pomočjo aplikacije opraviš sam/a.

Hibridni način treninga je primeren predvsem za začetnike, ki nimajo izkušenj s treningom in pravilno izvedbo vaj ter tiste s pomanjkanjem motivacije, saj je le-ta večja, če se v online treninge vključi tudi treninge v živo. Zelo dobro pa se izkaže tudi v primeru poškodb, saj je v tem primeru zelo pomembno konstantno spremljanje napredka, potreben pa je tudi večji nadzor nad izvedbo vaj.